VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Formulier voor de aanvraag van een renteloze lening en ondersteuningspremie voor een individuele arts


Huisartsen kunnen voor de opstart van het praktijk een renteloze lening en een premie krijgen. Voor de aanvraag van de die lening en premie, moet u onderstaand aanvraagformulier invullen en opsturen, samen met de gevraagde bijlagen. Stuur uw aanvraag naar veerle@vaskor.be

1. Aanvraag renteloze lening en/of premie voor de opstart van een huisartpraktijk


Formulier om een lening of premie voor huisartsen aan te vragen

2. Attest van eerste installatie


Formulier attest van eerste installatie

Enkel voor aanvraag premie en voor een huisarts die langer dan 4 jaar erkend is.

3. Verklaring van deelname aan een huisartsenwachtdienst


Formulier verklaring van deelname aan een huisartsenwachtdienst


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.