VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Accreditering online


Uw accrediteringsdossier online beheren


Als arts of apotheker-bioloog kunt u uw accrediteringsdossier inkijken en beheren via een webtoepassing.

Wat kunt u doen met deze webtoepassing?


De functie 'individueel dossier' van de webtoepassing voor het beheer van de accreditering heeft verschillende functies.

21/01/14 Nieuwe functies


Sinds een aantal jaar biedt het RIZIV een webtoepassing aan voor het online beheer van de accreditering van de artsen en apothekers-biologen.

Deze webtoepassing heeft het RIZIV geleidelijk uitgebreid en omvatte in 2013 functies voor het beheer van de LOK's, het indienen en opvolgen van erkenningsaanvragen voor navormingsactiviteiten en het raadplegen van de individuele accrediteringsdossiers.

Wat zijn de nieuwe functies?


Om het beheer van de accrediterin nog vlotter te maken, heeft het RIZIV de webtoepassing 2 nieuwe functies toegevoegd:

  • Online een aanvraag indienen om een accreditering te verkrijgen of een accreditering te verlengen. Dit kan via de nieuwe module "Individueel dossier → Indienen accrediteringsaanvraag".
  • Binnenlandse navormingsactiviteit die ze in het buitenland organiseren. Deze optie wordt geïntegreerd in de module "Activiteiten → Aanvragen erkenning activiteiten → Georganiseerde activiteiten → Klassieke activiteit (binnen- of buitenland).

Waar vindt u de webtoepassing?


De webtoepassing is beschikbaar op de RIZIV-website www.riziv.be, rubriek Zorgverleners → Individuele zorgverleners → Artsen → Accreditering → Accreditering Online.

Uitleg over alle aangeboden functies


Gedetailleerde informatie over alle aangeboden functies vindt u in het info-document dat u kunt downloaden via de startpagina van de webtoepassing.

31/10/2012 Toelichting bij de functies aangeboden via het beveiligde deel van de webtoepassing


Functies aangeboden aan alle artsen

  • Indienen van aanvragen tot erkenning van accreditering van buitenlandse navormingsactiviteiten en publicaties (functies "activiteiten → erkenningsaanvraag activiteiten → buitenlandse activiteiten en publicaties")
  • Opvolgen van de status van ingediende erkenningsaanvragen (functie "activiteiten ◊ status activiteiten)

Functies aangeboden aan de navormingsverantwoordelijken in het kader van de accreditering artsen

  • Indienen van aanvragen tot erkenning van accreditering van binnenlandse navormingsactiviteiten en afstandsprogramma's (functie "activiteiten → erkenningsaanvraag activiteiten → binnenlandse activiteiten en afstandsprogramma's")
  • Opvolgen van de status van ingediende erkenningsaanvragen (functie "activiteiten → status activiteiten")
  • "Eén per één" registratie van deelnames aan binnenlandse navormingsactiviteiten (functie "activiteiten → meedelen van deelnames")
  • "Batch" registratie van deelnames aan binnenlandse navormingsactiviteiten en afstandsprogramma's (functie "activiteiten → opladen in batch van deelnames")I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.