VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Accreditering

Leden die accrediteringsnummers van goedgekeurde activiteiten niet bezitten, kunnen dit bij ons aanvragen.
Stuur hiervoor een e-mail naar veerle@vaskor.be met vermelding van:
  • de datum van de accrediteringsactiviteiten
  • het land van de accrediteringsactiviteiten
  • de titel van de accrediteringsactiviteiten


Jonge arts: voorlopige accreditering Voorwaarden voor gevestigde huisarts
Voorwaarden voor gevestigde specialist Bijkomende opleiding bij de erkenning
Eindeloopbaansregime Accreditering onlineI am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.