VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Bijkomende opleiding bij de erkenning


De artsen, die op het moment van hun erkenning of binnen de drie maanden na hun erkenning een opleiding volgen die bij hun specialisme aansluit, kunnen aan het einde van die bijkomende opleiding de voorlopige accreditering bekomen indien zij uiterlijk 3 maand na aanvang van hun activiteit in de ZIV-regeling een bewijs indienen van hun periode van bijkomende opleiding en tevens een aanvraag voor voorlopige accreditering indienen. Zie moeten in een LOK ingeschreven zijn.
De accreditering begint op de eerste dag van de maand na de ontvangst van de conforme aanvraag.

Voor de artsen, die naar het buitenland vertrekken om tijdens een lopende accrediteringsperiode een bijkomende opleiding te volgen, kan een opschorting van de accreditering voor de duur van de opleiding worden toegekend, op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk de aanvraag doen en uiterlijk 3 maand na hun terugkeer melden dat ze hun activiteit in BelgiŽ hebben hervat.


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.