VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Jonge arts: voorlopige accreditering


Toekomstige erkende of pas erkende arts (huisarten en specialisten)

Hebt u zopas uw erkenning als arts gekregen, of zult u die binnenkort krijgen? Dan kunt u een eerste, voorlopige accreditering aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden om uw voorlopige accreditering te krijgen

Wanneer en hoe vraagt u uw voorlopige accreditering aan?


U kunt uw voorlopige accreditering aanvragen vanaf de dag van uw aanvraag tot een erkenning, tot uiterlijk 3 maanden na uw erkenning.
 • ofwel via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering
 • ofwel door het formulier voor de aanvraag tot voorlopige accreditering in te vullen en terug te sturen naar:
 • Dienst voor geneeskundige verzorging RIZIV
  T.a.v. Mevr. M. De Pauw
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel
  Tel. : 02/739.77.06

Wanneer gaat uw accrediteringsperiode in? En hoelang duurt die?


Uw accrediteringsperiode vangt aan op de 1ste dag van de maand die volgt op ons ontvangst van uw erkenning en uw accrediteringsaanvraag.
 • Als de accrediteringsaanvraag tegelijkertijd met de erkenningsaanvraag is ingediend, vangt de periode van voorlopige accreditering aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de Dienst kennis heeft genomen van de beslissing van de FOD Volksgezondheid (ministerieel besluit) inzake de erkenning van de arts.
 • Uw periode van voorlopige accreditering duurt 1 jaar.
 • Na afloop van dit eerste jaar kunt u uw accreditering verlengen als u beantwoordt aan de voorwaarden voor gevestigde artsen en apothekers-biologen (erkenning van meer dan 3 maanden).
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.