VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2022-01


1. Inleiding

 • Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023
 • Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel
 • COVID-19 communicatie Hospital & Transport Surge Capacity Comité: Omikron
 • Brief van min. Vandenbroucke dd. 15 december 2021 aan de Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) ivm de vraag tot het doortrekken van de COVID-compensaties KB UFFT en het niet-gebruik van de activiteitsgegevens 2021/2
 • Brief van min. Vandenbroucke dd. 17 december 2021 betreft de Wet van 22 april 2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
 • Advies van de Federale Commissie "Rechten van de Patiënt" dd. 20 december 2021 ivm verplichte vaccinatie
 • Advies nr. 80 van 13 december 2021 - Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek - verplichte vaccinatie tijdens een pandemie
 • ASO - communicatie index door de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen
 • Brief van min. Vandenbroucke dd. 04 januari 2022 aan dhr. J. De Cock nav het opvolgen van de Collectieve Overeenkomst van 19 mei 2021 en verdere uitwerking van de mandaten van de artsen-specialisten in opleiding en de universitaire ziekenhuizen binnen de NPCAZ
 • COVID-19: Omzendbrief aan de verpleeginrichtingen en de psychiatrische ziekenhuizen
 • Opheffing verbod op derdebetalersregeling voor raadplegingen, bezoeken en adviezen
 • Raadplegingen op afstand door artsen: een nieuwe terugbetalingsregeling in het voorjaar van 2022

2. Wetgeving


3. Persberichten en BVAS communicatiemededelingen


4. Adviezen Orde der artsen

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.