VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Symposium VAS, Afdeling Oost- en West-Vlaanderen dd. 11.06.2024

Meer info

Nieuwsflash 2024-07


1. Inleiding

  • Maatregelen ten gunste van artsen tijdens de COVID-periode en de twee laatste akkoorden
  • Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2024-2025

2. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
  • Antwoord van de minister dd. 28.03.2024 op de adviezen van FRZV over de begroting voor 1 juli 2024
Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ)
  • Wetsvoorstel ivm vaststellling arbeidsduur van de geneesheren... (DOC 55 3739/001)

3. Uitspraak van het GwH van 11 april 2024 i.v.m. de verwerping van het beroep houdende verzoek tot vernietiging van hoofdstuk 2 van titel 2 van de wet van 29 november 2022 houdende diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg - supplementenverbod in de ambulante sector voor VT-patiŽnten

4. Wetgeving

5. Adviezen Orde der artsen
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.