VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Over de GDPR is al heel wat inkt gevloeid. Toch hoeft de implementatie niet noodzakelijk zo moeilijk te zijn als men soms wil doen geloven, al vraagt ze wat tijd

Hieronder vindt u het stappenplan. Elke stap wordt in detail uitgelegd. Als u dit stappenplan volgt, heeft u eigenlijk alles gedaan wat van u verwacht kan worden.

Overloop de volgende 10 stappen om uw onderneming GDPR-proof te maken:

 • Stap 1 - Breng in kaart welke gegevens u verwerkt
 • Stap 2 - Breng in kaart in welke hoedanigheid u persoongegevens verwerkt
 • Stap 3 - Breng in kaart hoe u die gegevens verwerkt
 • Stap 4 - Zorg voor voldoende beveiliginsmaatregelen
 • Stap 5 - Stel een verwerkingsregister op
 • Stap 6 - Informeer de betrokkenen en weet wat hun rechten zijn
 • Stap 7 - Stel verwerkersovereenkomsten op
 • Stap 8 - Neem actie t.a.v. uw personeel
 • Stap 9 - Ga na of u een DPO of DPIA nodig heeft
 • Stap 10 - Voorzie een procedure voor gegevenslekken

In deze stappen worden verschillende documenten vermeld:

Voor de leden :Vraag hier u documenten aan

Reorganisatie van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van aanpak ontwikkeld om het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering te reorganiseren. Het creŽren van ziekenhuisnetwerken zal toelaten om efficiŽnt te beantwoorden aan de nieuwe patiŽntenbehoeften en aan de evolutie van de medische technologieŽn en behandelingen. Terwijl een nieuw systeem toelaat om de zorg die weinig verschilt van patiŽnt tot patiŽnt, correct te financieren door in alle betrokken ziekenhuizen dezelfde bedragen vast te stellen.

Lees verder


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.