VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2023-14


1. Inleiding

 • Webinar - Vlaams Artsensyndicaat, Afd. Oost- en West-Vlaanderen dd. 16.11.2023 om 19u45

2. RIZIV


Commissie voor Begrotingscontrole (CBC) dd. 27.09.2023

 • Opvolging van het begrotingsproces 2024
Verzekeringscomité (CGV) dd. 25.0.2023

 • Stand van zaken begroting 2024
 • mHealth multidisciplinaire werkgroep
 • Wetsontwerp houdende een meerjarenkader en gezondheidszorgdoelstellingen
Verzekeringscomité (CGV) dd. 18.09.2023

 • Vaccinaties tegen COVID en griep - KB tot wijziging vna het koninklijk besluit van 6 december 2022 tot vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van COVID-vaccins

3. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) dd. 28.09.2023

 • Advies van de FRZV "majeur trauma centrum
 • Advies van de FRZV "prioritaire behoeften 2024"
 • Adviesvraag van 12.09.2023 van Minister Vandenbroucke over de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramme voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voo pediatrische hemato-oncologie meoten voldoen om te worden erkend
 • Adviesvraag van 12.09.2023 van Minister Vandenbroucke over een CBRN(e)-incident (Chemische, Biologische, Radiologisch of Nucleaire)

4. Adviezen Orde der artsen

5. Wetgeving
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.