VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 Fax 056/21.52.19 e-mail info@vaskor.be
Voorstel NIC Visie Gezondheidsbeleid 2030

BVAS: Reacties op de nota 'NIC Visie Gezondheidsbeleid 2030'


Afschaffing van de btw-vrijstelling voor ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter


Hierbij vindt u de definitieve tekst (Beslissing BTW nr. E.T. 127.740 dd. xx.03.2016). Klik hier

Meer info kan u terugvinden onder de rubriek 'Info leden'. Arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 september 2015 - B.S. 06 november 2015 waarbij de BVAS is opgetreden als verzoekende partij.Klik hier

Hierbij circulaire ivm de BTW (Beslissing BTW nr. E.T.127.740/2 dd. 31.05.2016.Klik hier

Vraag en antwoord ivm btw esthetische prestaties


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.