VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2023-04


1. Inleiding


2. RIZIV


Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 06.03.2023
 • Huisartsenwachtposten: 1733 - Brief van de BVAS
 • Structurele kostencompensatie voor volledig geconventioneerde zorgverleners
 • New Deal in de huisartsengeneeskunde
 • Medische verkiezingen 2023
Verzekeringscomité (CGV) dd. 06.03.2023
 • Voorstel van de CBC inzake inspanningen 'Appropriate Care'
 • Geďntegreerde zorg
 • Financiële tegemoetkoming voor het jaar 2023 voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • Huisartsenwachtposten

3. FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
 • Brief van Minister Vandenbroucke dd. 27.02.2023 in antwoord op het advies FRZV/D/567-4 - energiecompensatie van 80 miljoen euro
Federale Raad Paramedische Beroepen (FRPB) - Technische Commissie Paramedische Beroepen (TCPB)
 • Advies betreffende de praktijkassistent in de huisartsenpraktijk
Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCAZ)
 • Art. 155§3 van de wet op de ziekenhuizen
 • Evaluatie CO: stand van zaken - plan van aanpak - tijdslijn
 • Tijdsregistratietool: stand van zaken

4. Wetgeving


5. Adviezen Orde der artsen


6. Persberichten en BVAS-communicatie

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.