VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2022-13


1. Inleiding


Verkiezing nieuwe voorzitter BVAS

2. RIZIV


Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen

 • New Deal voor de huisartsenpraktijk (NCAZ 2022-062)
 • Geďntegreerde praktijkpremie voor de huisartsengeneeskunde: ontwerpKB premiejaar 2022 (NCAZ 2022-040)
 • Vergoeding voor de kandidaat-huisarts (bedrag 2022-2023) (NCAZ 2022-066)
 • Verbod op ereloonsupplementen voor geneeskundige verzorging aan rechthebbenden op de verhoogd verzekeringstegemoetkomingen: voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (NCAZ 2022-069)

 • Verzekeringscomité

 • Transversaal project 7a: Overeenkomst Post-COVID-19 voor een aangepaste zorgaanpak in eerste lijn (CGV 2022-178)

 • 3. BTW


 • Btw ciruculaire 2022/C/61 betreffende de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging verricht door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging - FAQ
 • Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 175/2021 van 2 december 2021

 • 4. FOD Volksgezondheid: Presentatie inzake de aangekondigde reportering m.b.t. de artsen in opleiding


  5. Rechtspraak: Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 175/2021 van 2 december 2021 - Btw


  6. Wetgeving


  7. Persberichten en BVAS-communicatiemededelingen


  8. Adviezen Orde der artsen


  9. Nieuwsflash op verlof

  I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.