VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Laat u horen en maak deel uit van uw wensen en verwachtingen

De BVAS doet het nodige !Beste collegae,

Op 18 maart, bij de uitbraak van het coronavirus in ons land heeft de voorzitter van de BVAS een nota verspreid voor alle artsen om hen moed in te spreken. Met huidige brief lanceert de voorzitter van de BVAS samen met het bureau van het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen een warme oproep om lid te worden van de BVAS.

Het is voor alle artsen een moeilijke tijd geweest. Wij hebben getracht om zo goed als mogelijk, vanaf het begin van de crisis, in te spelen op deze situatie en ons taak als syndicaat uit te spelen. Achter de schermen en in de media hebben wij uw belangen verdedigd.

Minister De Block vergat dat ze collega is. Tijdens de crisis heeft ze zowel de huisartsen als de specialisten in de steek gelaten o.a. op gebied van beschermingsmateriaal en de reŽle inschatting van de crisis. Ook op Vlaams niveau zijn er grote tekortkomingen geweest o.a. in de woon-zorgcentra.

Toen de BVAS op 2 maart waarschuwde voor de enorme impact van het SARS-CoV-2 virus op onze maatschappij, werd dit als een onheilsprofetie weggezet. Het is een understatement dat de overheid COVID19 onderschat heeft, te traag in gang schoot en er onvoldoende in geslaagd is om een efficiŽnt beleid te voeren. Er is veel kostbare tijd verloren gegaan, vooral omwille van de onsamenhangende bevoegdheidsverdeling.

De ongeziene crisis die we doormaken is zonder meer de donkerste periode in de geneeskunde sinds de Tweede Wereldoorlog. Samen hebben we het beste van onszelf gegeven om deze crisis het hoofd te bieden. Het heeft grote offers en inspanningen van ons allen gevraagd.

Het is des te onbegrijpelijker dat er drastisch gesnoeid wordt in de financiering van de artsensyndicaten. Om uw belangen te verdedigen moeten we kunnen rekenen op juristen, vertalers, economische analisten en een secretariaat. Een efficiŽnte verdediging op een kwalitatief hoog niveau kost nu eenmaal geld. De BVAS heeft zich ingezet om de afgelopen maanden een centrale rol te spelen in de coronacrisis. We hebben keihard overlegd en onderhandeld met zowel de federale al de regionale regeringen, met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid om zoveel mogelijk ondersteuning en compensatie voor jullie uit de brand te slepen.

We hebben de noden kunnen signaleren door naar de artsen te luisteren en dat heeft tot maatregelen geleid. Als die maatregelen niet volstonden, hebben we ze doen bijsturen.

Onze artsen hebben in deze coronatijden duidelijk bewezen dat solidariteit en inzet geen ijdele woorden zijn. Hierbij denk ik aan alle huisartsen, spoedartsen, pneumologen, anesthesisten, geriaters, klinisch biologen..., enz. elkeen zonder onderscheid die zijn steentje bijdroeg aan de beteugeling van deze ernstige pandemie.

Als VAS en BVAS zullen we deze inzet van het artsenkorps aan de gezagdragers blijven herinneren, zodat respect voor de artsen moreel en financieel gewaarborgd blijft.

In tijden van crisis is het belangrijk om steun te genieten van een syndicaat die ten volle interesse heeft in de vragen en verwachtingen van de leden.

Het overzicht van onze acties, initiatieven en standpunten tijdens de coronacrisis kan u terug vinden op onze website. Wij nodigen u uit om deze realisaties te ontdekken

 • Administratieve realisaties
 • FinanciŽle realisaties
 • Medische realisaties
 • Juridische realisaties

 • De BVAS en al zijn afdelingen zullen zich krachtdadig en veerkrachtig blijven opstellen. In het belang van alle artsen, nu en ook met het oog op de toekomst.

  We danken alle artsen voor de niet aflatende inzet, moed en doorzettingsvermogen.

  U kan uw lidmaatschap hernieuwen of lid worden van het Vlaams Artsensyndicaat, afd. Oost- en West-Vlaanderen door uw ledenbijdrage te storten op rekeningnummer BE15 2850 2031 1930 met vermelding van “Lidgeld 2020 + uw naam”.

  Met collegiale groeten,

  Dr. Ph. Devos, Voorzitter BVAS

  Dr. Y. Louis, Voorzitter VAS, afd. Oost- en West-Vlaanderen

  Dr. Ph. De Wilde, Ondervoorzitter VAS, afd. Oost- en West-Vlaanderen

  Dr. E. Deveneyns, Ondervoorzitter VAS, afd. Oost- en West-Vlaanderen  I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.