VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2023-10


1. Inleiding

  • Deconventiepoliteit ten aanzien van het huidige akkoord 2022-2023
  • Medische verkiezingen 2023

2. RIZIV


Verzekeringscomité (CGV) dd. 15.05.2023
  • Transversale werkgroep project 6 "betere aanpak van COPD". Nieuwe denkpisten. Voorstel van gewijzigde samenstelling van de werkgroep
Algemene Raad (ARGV) dd. 22.05.2023
  • Toekomstperspectieven betreffende de indexering: analyse - inclusief reacties leden Verzekeringscomité en Algmene Raad
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 24.05.2023
  • Vergoeding van de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

3. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) - dd. 17.05.2023
  • Evaluatie CO loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Fellows

4. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

  • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

5. Maandelijkse bijdrage Mst. Callens


6. Persberichten en BVAS-communicatie

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.