VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be

Ondernemingsnummer 04229.49.197 - BNP Paribas Fortis BE15 2850 2031 1930Nieuwsflash 2024-12


1. Inleiding

 • Evaluatie van de New Deal: het KCE zoekt huisartsenpraktijken voor de controlegroep die niet deelnemen aan de New Deal
 • Hervorming van de nomenclatuur
 • Oproep kandidaturen wg uitgavenevolutie geneesmiddelen

2. RIZIV


Verzekeringscomité (CGV) dd. 10.06.2024
 • Ontwerp van overeenkomst (01.05.2024 – 31.12.2024) tussen RIZIV en de VZW Recip-e tot de realisatie van het vervolgtraject “ambulant elektronisch voorschrift”
 • OntwerpKB tot wijziging van het KB van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen: voorstellen coördinatiecentra m.b.t. de specifieke vergoeding voor HAIO’s in huisartsenarme zones
 • Begroting 2025. Vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector. Aangepaste instructies na Verzekeringscomité van 27.05.2024
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 17.06.2024
 • Koninklijk besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de kandidaat-huisartsen: voorstellen coördinatiecentra m.b.t. de specifieke vergoeding voor HAIO’s in huisartsenarme zones
 • Hervorming van de nomenclatuur
Algemene Raad (ARGV) dd. 17.06.2024
 • Begroting van de gezondheidszorgen 2024 – appropriate care – sector van de medische huizen
 • Begroting 2025. Verzekering voor geneeskundige verzorging. Uitgaven voor verstrekkingen. Technische ramingen van de Dienst voor de dienstjaren 2024 en 2025
 • Begroting 2025. Verzekering voor geneeskundige verzorging. Uitgaven voor verstrekkingen. Technische ramingen van de dienstjaren 2024 en 2025. Hypothesen, maatregelen.
Commissie voor begrotingscontrole dd. 19.06.2024
 • Begroting 2025. Verzekering voor geneeskundige verzorging. Uitgaven voor verstrekkingen. Technische ramingen van de Dienst voor de dienstjaren 2024 en 2025
 • Begroting 2025. Verzekering voor geneeskundige verzorging. Uitgaven voor verstrekkingen. Technische ramingen van de dienstjaren 2024 en 2025. Hypothesen, maatregelen.

3. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) dd. 18.06.2024
 • Update Faq CO ASO
 • Weergaven RSZ-cijfers ASO's 2023
 • Brief BVAS - Borstvoedingspauzes artsen-specialisten in opleiding
Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) dd. 20.06.2024
 • Advies van de FRZV mbt gezinsplaatsing
 • Advies van de FRZV "erkenning in cascade" deel 1
 • Advies van de FRZV "erkenning in cascade" deel 2
 • Advies van de FRZV over het wetsvoorstel nr. 3739 (opting-out)

4. Wetgeving

5. Jaarverslagen

6. Adviezen Orde der artsen

7. Vacature Medisch centrum Hedera
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.