VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


IN DE KIJKER


BVAS neemt aanstoot aan pleidooi voor substitutierecht apothekers - 29.10.2019

Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen - 23.10.2019

BVAS tevreden met KB dat sociaal statuut mogelijk maakt voor sommige categoriŽn artsen die activiteitsdrempel niet halen

Budget 2020 van de ziekteverzekering - Regering zet overlegmodel buiten spel en stort de patiŽnten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid - 21.10.2019

CM blijft wantrouwen creŽren tegen artsen - dd. 16.10.2019

Mogen apothekers vaccins toedienen? Neem deel aan de enquÍte van BVAS en Artsenkrant! - dd. 11.10.2019

Gemeenschappelijk persbericht van de drie artsensyndicaten ivm de begroting - dd. 09.10.2019

Persbericht Verzekeringscomitť: Zorgverleners en ziekenfondsen gaan samen voor budget met toekomst en visie - dd. 08.10.2019

BVAS tilt zwaar aan de verdachtmakingen van VOKA - dd. 09.10.2019

Het VAS reageert op heisa over artsenquota: de oplossing is niet meer artsen opleiden, wel een betere verdeling via subquota - dd. 08.10.2019

Minister Weyts wil federale artsenquota loslaten: Vlaams Artsensyndicaat wijst Vlaamse partijen op hun verantwoordelijkheid - dd. 04.10.2019

Vlaams regeerakkoord: VAS tevreden over aandacht voor zelfstandige zorgverstrekkers en vrije beroepen - dd. 02.10.2019

BVAS vraagt extra budget voor automatische verlenging GMD en verzet zich tegen gespreide betaling - dd. 01.10.2019

BVAS-persbericht: BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering dd. 26.09.2019

BVAS-persbericht: BVAS dringt bij minister De Block aan op een spoedige regeling voor de geÔntegreerde praktijkpremie - dd. 23.09.2019

BVAS-persbericht: De huisarts, niet zomaar een actor tussen de andere actoren - dd. 03 09 2019

Over de GDPR is al heel wat inkt gevloeid. Toch hoeft de implementatie niet noodzakelijk zo moeilijk te zijn als men soms wil doen geloven, al vraagt ze wat tijd

Hieronder vindt u het stappenplan. Elke stap wordt in detail uitgelegd. Als u dit stappenplan volgt, heeft u eigenlijk alles gedaan wat van u verwacht kan worden.

Overloop de volgende 10 stappen om uw onderneming GDPR-proof te maken:

 • Stap 1 - Breng in kaart welke gegevens u verwerkt
 • Stap 2 - Breng in kaart in welke hoedanigheid u persoongegevens verwerkt
 • Stap 3 - Breng in kaart hoe u die gegevens verwerkt
 • Stap 4 - Zorg voor voldoende beveiliginsmaatregelen
 • Stap 5 - Stel een verwerkingsregister op
 • Stap 6 - Informeer de betrokkenen en weet wat hun rechten zijn
 • Stap 7 - Stel verwerkersovereenkomsten op
 • Stap 8 - Neem actie t.a.v. uw personeel
 • Stap 9 - Ga na of u een DPO of DPIA nodig heeft
 • Stap 10 - Voorzie een procedure voor gegevenslekken

In deze stappen worden verschillende documenten vermeld:

Voor de leden :Vraag hier u documenten aan

Reorganisatie van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van aanpak ontwikkeld om het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering te reorganiseren. Het creŽren van ziekenhuisnetwerken zal toelaten om efficiŽnt te beantwoorden aan de nieuwe patiŽntenbehoeften en aan de evolutie van de medische technologieŽn en behandelingen. Terwijl een nieuw systeem toelaat om de zorg die weinig verschilt van patiŽnt tot patiŽnt, correct te financieren door in alle betrokken ziekenhuizen dezelfde bedragen vast te stellen.

Lees verder


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.