VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nieuwsflash 2021-15


1. Inleiding

  • Adviesvraag van Minister Vandenbroucke dd. 30.06.2021 aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen met betrekking tot de programmatie van de ziekenhuisbedden
  • Antwoord van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen dd. 12.07.2021 op de adviesvragen van Minister Vandenbroucke dd. 30.06.2021 en 02.07.2021
  • Advies dd. 08.07.2021 van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen aangaande prioritaire behoeften 2022
  • Nationale Paritiare Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen: het statuut arts-specialist in opleiding
  • Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het registers van de praktijken (Kwaliteitswet)
  • Dematerialisatie van het geneesmiddelenvooschrift

2. Maandelijkse bijdrage Meester Callens: Juridisch kader voor een verplichte vaccinatie van artsen


3. Wetgeving


4. Persberichten


5. De nieuwsflash op verlof
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.