VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Infosessie dd. dinsdag 18 december 2018 om 19u30

Infosessie dd. dinsdag 11 december 2018 om 19u30 - volzet

De wijzigende reglementering inzake de maatschap

Laagvariabele zorg en netwerking

Voor meer info zie rubriek SymposiumGDPR voor artsenHoe maakt u uw praktijk GDPR-proof?

Hieronder vindt u het stappenplan, elke stap wordt in detail uitgelegd. Als u het stappenplan volgt, heeft u eigenlijk alles gedaan wat van uw verwacht kan worden. • Stap 1 - Breng in kaart welke gegevens u verwerkt
 • Stap 2 - Breng in kaart in welke hoedanigheid u persoonsgegevens verwerkt
 • Stap 3 - Breng in kaart hoe u die gegevens verwerkt
 • Stap 4 - Zorg voor voldoende beveiligingsmaatregelen
 • Stap 5 - Stel een verwerkingsregister op
 • Stap 6 - Informeer de betrokkenen en weet wat hun rechten zijn
 • Stap 7 - Stel verwerkingsovereenkomsten op
 • Stap 8 - Neem actie t.a.v. uw personeel
 • Stap 9 - Ga na of u een DPO fo DPIA nodig heeft
 • Stap 10 - Voorzie een proceduren voor gegevenslekken


Wenst u de GDPR-modeldocumenten mail naar info@vaskor.be

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.