VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2022-15


1. Inleiding


2. RIZIV


Website
  • Hoe kunt u zich conventioneren/deconventioneren voor het tweede jaar van het akkoord 2022-2023
  • Oproep kandidaturen - Werkgroep 4 transversale projecten

3. FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
  • Advies van de FRZV dd. 19.09.2022 over de financiering van de HUB-ziekenhuizen en de vaccinatiecampagne in de ziekenhuizen (FRZV/D/560/3)

4. Maandelijkse bijdrage Meester Callens


  • Een nieuwe Commissie van Toezicht op de praktijkvoering van de artsen

5. Antwoord van de BVAS dd. 23.09.2022 n.a.v. de enquête uitgevoerd door Zorgnet-Icuro en reactie van Zorgnet-Icuro naar de ziekenhuizen en BVAS


6. Wetsontwerpen


7. Wetgeving


8. Persberichten en BVAS-communicatie


9. Adviezen Orde der artsen


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.