VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nieuwsflash 2021-16


1. Inleiding

  • Ontslag dokter Devos als beheerder en voorzitter BVAS
  • Vergadering van de Nationale Paritaire Commissie Artsen_Ziekehuizen dd. 16 september 2021 over het sociaal statuut ASO
  • Vergoeding voor stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding
  • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een financieel toegankelijker geneesmiddelenbeleid binnen de ziekenhuizen - DOC55 2157/001
  • Btw-wijzigingen in de (para-)medische sector ten gevolge van de wet van 11.07.2021 (BS 20.07.2021)
  • Budget van de ziekteverzekering: meerjarig en dynamisch vanaf 2022

2. Maandelijkse bijdrage Meester Callens: (Huis)arts, apotheker en vaccins - afleveren en toedienen - het gezondheidsrechtelijk kader


3. Wetgeving


4. Persberichten


5. Infosessie op 30 september en 7 oktober 2021 - De medische raad geadviseerd - the basics
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.