VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be

Ondernemingsnummer 04229.49.197 - BNP Paribas Fortis BE15 2850 2031 1930Nieuwsflash 2024-14


Inhoudstafel


U kan de nieuwsflash en documenten raadplegen na in te loggen via de link nieuwsflash 2024 die u terug vindt in de linkse kolom

1. Inleiding

  • Boek XIX 'Schulden van de consument'

2. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) dd. 11.07.2024
  • Memorandum FRZV 2024
  • Advies van de FRZV "Erkenning in cascade" - deel 3 (verpleegkundig departement - erkenningsnormen
  • Brief/advies van de FRZV dd. 20.06.2024 als antwoord op de adviesvraag van 12.03.2024 van Min. Vandenbroucke over de programmatie van de bedden Sp palliatie
  • Brief/advies van de FRZV dd. 03.07.2024 als antwoord op de adviesvraag van 24.05.2024 van Min. Vandenbroucke m.b.t. het ontwerp van KB lijst van zorgprogramma's - zorgprogramma voor kinderen

3. Maandelijkse bijdrage Meester Callens

4. Wetgeving (DGEC)

5. Nieuwsflash op verlof tot 13 september 2024
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.