VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nieuwsflash 2021-12


1. Inleiding

  • Brief van minister F. Vandenbroucke aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen ivm. de COVID-19 meerkostenforfaits voor het tweede semester 2020
  • Hervorming van de nomenclatuur voor huisartsengeneeskunde: standpunt van de BVAS
  • Structurele bijsturing en wegwerken achterstand Fonds voor Medische Ongevallen: actieplan 2021
  • Intervieuw met de voorzitter van de BVAS, dokter Philippe De Vos
  • Frank Robben en de inbreukprocedure tegen BelgiŽ uitgaande van de Europese Commissie inzake de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  • Stand van zaken pandemiewet en de mogelijke onwettigheid van de coronamaatregelen
  • Medische meerderjarigheid en de vaccinatie

2.Wetgeving


3.Advies Orde der artsen
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.