VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2022-20


1. Inleiding


  • Supplementen
  • Medische verkiezingen

2. RIZIV


Verzekeringscomité dd. 21.11.2022
  • Verplichte affichage tarieven zorgverleners
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen dd. 21.11.2022
  • Huisartsenwachtposten: Voorstellen van het budget 2023 voor het financieren van de huisartsenwachtposten tijdens de weekwacht

3. FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen


Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
  • Adviesvraag van Minister Vandenbroucke dd. 18.11.2022 mbt het interziekenvervoer
  • Advies van de FRZV dd. 10.11.2022 over financiering van het dagziekenhuis - vervolg bij het advies FRZV/D/562-2

4. Maandelijkse bijdrage Meester Callens


5. Ziekenhuisfinanciering


6. Wetgeving


7. Persberichten en BVAS communicatie

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.