VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash 2022-10


1. Inleiding


 • Voorafname indexering (NCAZ 2022/039)
 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg - Oprichting van de toezichtscommissie
 • Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (DOC 2320/018)

 • Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV)
 • Brief van Minister Vandenbroucke aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) dd. 9 mei 2022 ivm het advies van 24 februari 2022 over COVID-19 tegemoetkomingen (FRZV/D/551-2)
 • Adviesvraag van Minister Vandenbroucke dd. 10 mei 2022 over een aanpassing van de organieke normen met betrekking tot de materniteiten

 • Opstart van de werkgroepen en de stuurgroep - budgetlijn "Transversale gezondheidszorgdoelstellingen" (CGV 2022/131)
 • Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) en de standstill van de supplementen en de afdrachten

 • 2. Maandelijkse bijdrage van Meester Callens: Een verplicht huisbezoek tijdens de normale praktijkuren?


  3. Wetgeving


  4. Persberichten en BVAS communicatiemededelingen


  5. BVAS-ABSYM werft een voltijdse co÷rdinator aan (M/V)

  I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.