VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nieuwsflash 2021-18


1. Inleiding

  • Statuut ASO: verdere werkzaamheden van de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) dd. 21.10.2021 en het wetsvoorstel DOC 55/2089 houdende een verbetering en verfijing van het sui generis-statuut van de artsen-specialisten in opleiding, zowel op het vlak van sociale bescherming als inzake arbeidsrechtelijke regels
  • Wetsvoorstel DOC 55/0346 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat het afficheren van de tarieven voor de zorgverstrekkers betreft - Arrest Hof van Cassatie 6 september 2021 - C.20.0383
  • Advies van de FRZV als antwoord op de adviesvraag: "de verplichting van vaccinatie voor zorgverleners" (FRZV/539/3)
  • Btw
  • COVID-19: de impact op de uitgaven voor de ziekteverzekering in 2020
  • Laagvariabele zorg
  • Budget 2022 - BVAS onthoudt zich bij stemming over het budget 2022

2.Persberichten


3. Infosessie: De medische raad geadviseerd - expert editions
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.