VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Dienstverlening

 • Adviesverlening op professioneel gebied
  - juridische, fiscale en sociale aangelegenheden;
  - sociaal statuut;

 • informatie over :
  - toegang tot het medisch beroep : zware apparatuur, erkenningsvoorwaarden geneesheren, functioneren van de geneesheren binnen de ziekenhuizen;
  - het politieke leven; verslagen van vergaderingen, commissies, stand van zaken van wetsontwerpen en -voorstellen en uitvoeringsbesluiten;
  - wijziging en interpretatie van nomenclatuur;
  - het akkoord
 • Publicaties
  - naar aanleiding van actuele problemen worden nieuwsbrieven verstuurd. Driemaandelijks wordt een ledenblad uitgegeven met een wetgevend, politiek en juridisch overzicht (rechtspraak - rechtsleer).

 • Accreditering - opzoeken van erkenningsnummers, rubrieken en navormingseenheden van door U gevolgde seminaries en congressesn;

 • Dossiers aanhangig bij Sociale Zaken (RIZIV) en Volksgezondheid Onze syndicale vertegenwoordigers binnen de commissies/comités worden op de hoogte gebracht van dossiers van leden.I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.