VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be

Ondernemingsnummer 04229.49.197 - BNP Paribas Fortis BE15 2850 2031 1930Symposium VAS, Afdeling Oost- en West-Vlaanderen dd. 11.06.2024

Meer info

Nieuwsflash 2024-09


1. Inleiding

  • Flexijobs in de praktijk van de arts
  • Wijziging voorzitterschap Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ)
  • Regering lopende zaken: omzendbrieven lopende zaken/budgettaire behoedzaamheid

2. RIZIV

Verzekeringscomité (CGV) dd. 13.05.2024
  • Overeenkomst met toepassing van artikel 56, §1 met betrekking tot een specifieke financiering van de opdracht van algemeen belang die is toevertrouwd aan de ziekenhuizen in het kader van een bijzondere inspanning van de federale overheid
  • Overeenkomst in toepassing van de overeenkomst van artikel 56, §1 ter financiering van een vergelijkende studie betreffende het organisatie en financieringsmodel in de huisartsengeneeskunde – overzicht kandidaturen en wijzigingen in de overeenkomst
Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) dd. 13.05.2024
  • Huisartsenwachtposten: Geografische studie UGent uitgevoerd in het kader van de functionele samenwerkingsverbanden van wachtposten
  • Globaal budget 2024 van financiële middelen voor klinische biologie, medische beeldvorming, anatomopathologie en genetische onderzoeken
  • Voorzitterschap van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen

3. Maandelijkse bijdrage van Mst. Callens: Is er sprake van discriminatie als het ziekenhuis de samenwerking met een ziekenhuisarts bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet verlengt?

4. Uitspraak van het GwH dd. 16.05.2024 i.v.m. de vordering tot schorsing van artikel 11 van de wet van 13 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, ingesteld door de BVAS en anderen

5. Wetgeving

6. Persberichten en BVAS-communicatie

7. Enquête over de meest geschikte communicatiekanalen om zorgverleners te bereiken

8. Kandidaturen werkgroep verwijsvoorschrift - afgevaardigden bandagisten
I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.