VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197Nieuwsflash 2021-21


1. Inleiding

  • COVID-19 - communicatie: opschalen Surge Capacity Plan naar Fase 1B
  • Hervorming Impulseo en oproep pilootprojecten oprichting Eerstelijns-praktijken
  • Beleidsnota Volksgezondheid voor 2022 van Minister Vandenbroucke
  • Huisartsenwachtposten: aangepast voorstel tot financiering van de kosten COVID-19 van 01.10.2021 (NCAZ 2021/113)
  • Brief van min. Beke dd. 16.11.2021 aan de ziekenhuizen ivm nieuw toezichtmodel voor algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen na evaluatie huidige driepijlermodel
  • Voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidsbeoefenaars
  • Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid - DOC 55 2320/001

2. Wetgeving


3. Persberichten


4. Oproep kandidatuur specifieke werkgroep AirView

I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.