VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Aanvraagformulieren Impulseo


De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2020 moet uiterlijk 30 juni 2021 ingediend.


Alle informatie over deze steunmaatregelen vindt u hier

Renteloze lening en premie voor nieuwe huisartspraktijk

Tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts - rechtspersoon

Tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts - feitelijke vereniging

Stuur uw formulier en de bijlagen naar veerle@vaskor.be.


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.