VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Bijdragen

  • € 545 : steunbijdrage
  • € 450 : normale bijdrage - echtgenote aan 50%
  • € 273 : +65 jaar met praktijk
  • € 55 : +65 jaar zonder praktijk
Nieuw gediplomeerde geneesheren
  • € 55 : geneesheren-specialisten in opleiding (G.S.O)
H.A.I.O
  • € 55 : 1e en 2e jaar na basisdiploma
  • € 90 : 3e jaar na basisdiploma

Te storten op rekeningnr. BNP Paribas IBAN BE15 2850 2031 1930 van het VAS, Afd. Oost- en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk

Toetredingsformulier


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.