VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Bijdragen

  • € >500€ : Vrijwillige bijdrage
  • € 495€ : normale bijdrage
  • € 300€ : +65 jaar met praktijk
  • € 60€ : +65 jaar zonder praktijk
  • € 400€ : Groepsaansluiting
  • € 55€ : AS0-HAIO
  • € 200€ : 1ste, 2de en 3de jaar na erkenning
  • € 385€ : 2 verwanten - elke verwant betaalt 385euro
  • (2 verwante: zijn 2 artsen die een band hebben die door alle middelen kan worden aangetoond (echtgenoten, samenwonenden, enz.))

Te storten op rekeningnr. BNP Paribas IBAN BE15 2850 2031 1930 van het VAS, Afd. Oost- en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk

Toetredingsformulier


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.