VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Persberichten 2019


Vlaams Artsensyndicaat (VAS) verbijsterd over beslissing minister Weyts - dd. 20.12.2019
Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten - dd. 19.12.2019
Huisartsen kunnen eindelijk hun telematicapremie aanvragen - dd. 09.12.2019
BVAS verzet zich categoriek tegen substitutierecht voor apothekers - dd. 03.12.2019
Wachtpost moet vrije keuze van huisarts blijven. BVAS vraagt bijsturing ontwerp_KB van minister De Block - dd. 02.12.2019

BVAS dringt aan op overleg over informateursnota - 28.11.2019
BVAS wil 19,5 miljoen euro uit index reserveren voor automatische verlenging van eGMD - 27.11.2019
BVAS voorzichtig positief over begrotingsvoorstel minister De Block - 15.11.2019
Bijna negen op tien artsen voorstander van multidisciplinariteit - 15.11.2019

BVAS neemt aanstoot aan pleidooi voor substitutierecht apothekers - 29.10.2019
Gepensioneerde artsen kunnen RIZIV-premie aanvragen - 23.10.2019
BVAS tevreden met KB dat sociaal statuut mogelijk maakt voor sommige categoriŽn artsen die activiteitsdrempel niet halen
Budget 2020 van de ziekteverzekering - Regering zet overlegmodel buiten spel en stort de patiŽnten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid - 21.10.2019
CM blijft wantrouwen creŽren tegen artsen - dd. 16.10.2019
Mogen apothekers vaccins toedienen? Neem deel aan de enquÍte van BVAS en Artsenkrant! - dd. 11.10.2019
BVAS tilt zwaar aan de verdachtmakingen van VOKA - dd. 09.10.2019
Gemeenschappelijk persbericht van de drie artsensyndicaten ivm de begroting - dd. 09.10.2019
Persbericht Verzekeringscomitť: Zorgverleners en ziekenfondsen gaan samen voor budget met toekomst en visie - dd. 08.10.2019
Het VAS reageert op heisa over artsenquota: de oplossing is niet meer artsen opleiden, wel een betere verdeling via subquota - dd. 08.10.2019
Minister Weyts wil federale artsenquota loslaten: Vlaams Artsensyndicaat wijst Vlaamse partijen op hun verantwoordelijkheid - dd. 04.10.2019
Vlaams regeerakkoord: VAS tevreden over aandacht voor zelfstandige zorgverstrekkers en vrije beroepen - dd. 02.10.2019
BVAS vraagt extra budget voor automatische verlenging GMD en verzet zich tegen gespreide betaling - dd. 01.10.2019

BVAS-persbericht: BVAS legt eisen voor nieuwe conventie op tafel: teleconsultatie, informaticapremie voor specialisten en lineaire indexering dd. 26.09.2019
BVAS-persbericht: BVAS dringt bij minister De Block aan op een spoedige regeling voor de geÔntegreerde praktijkpremie - dd. 23.09.2019
BVAS-persbericht: De huisarts, niet zomaar een actor tussen de andere actoren - dd. 03 09 2019

BVAS-persbericht: Model van geneesmiddelenvoorschrift wijzigt en RIZIV stopt met leveren van voorschriftenboekjes - dd. 03.07.2019

BVAS-persbericht: BVAS verzet zich tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria - dd. 26.06.2019
BVAS-persbericht: BVAS vraagt correcte en uniforme honorering van artsen in projecten geÔntegreerde zorg - dd. 14.06.2019
BVAS-persbericht: Jonge generatie artsen wil nultolerantie voor aggressie - dd. 07.06.2019

BVAS-persbericht: Memorandum universiteiten degradeert de huisarts tot een klerk - dd. 24.05.2019
BVAS-persbericht: BVAS kiest Dr. Philippe Devos tot nieuwe voorzitter - dd. 19.05.2019

BVAS-persbericht: BVAS vraagt afschaffing meervoudige provinciale bedrijfsbelasting - dd. 09.04.2019
BVAS-persbericht: "Wet op kwaliteitsvolle praktijk is sokkel waarop verder gebouwd kan worden" - dd. 01.04.2019

BVAS-persbericht: Orde der Artsen bevestigt: artsen niet meer deontologisch verplicht om overeenkomsten voor te leggen aan provinciale raad - dd. 27.03.2019
BVAS-persbericht: BVAS deelt bezorgdheid van artsen in opleiding over hun werkomstandigheden - dd. 25.03.2019

BVAS-persbericht: Geen 'New Deal' nodig in de gezondheidszorg dd. 26 02 2019
BVAS-persbericht: Gratis raadpleging bij de huisarts? Socialistische demagogie? dd. 19.02.2019
BVAS-persbericht: BVAS tevreden over medezeggenschap artsen in ziekenhuisnetwerken - dd. 18.02.2019
BVAS-persbericht: Doorbraak in laagvariabele zorg: BVAS dwingt bruikbare oplossing af voor verdeling honoraria - dd. 15.02.2019

BVAS-persbericht: Artsensyndicaten aan het randje van de representativiteit? Nee, BVAS is wel degelijk representatief voor de Belgische artsen! dd. 31.01.2019
BVAS-persbericht: Sag van de RIZIV-quota: we moeten uit de impasse geraken! dd. 29.01.2019


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.