VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Persberichten 2021


BVAS zegt neen tegen legalisering van onwettige uitoefening geneeskunde door apothekers - dd. 14.06.2021

BVAS steunt telegeneeskunde, maar is bezorgd over Proximus-app Doktr - dd. 21.05.2021
Een kleine stap voor de ASO's, een grote stap voor de erkenning van hun harde werk - dd. 20.05.2021
Pandemiewet: hoe BVAS u behoedde voor het ergste - dd. 11.05.2021
VAS redt autonomie CRA - dd. 11.05.2021
Artsensyndicaten roepen op tot solidariteit met ASO's - dd. 04.05.2021

BVAS steunt de artsen-specialisten in opleiding in hun strijd voor een beter sociaal statuut - dd. 23.4.2021
BVAS distantieert zich van VBS-standpunt over GMD - dd. 23.04.2021
Telewerk registreren? Bvas vraagt uitzondering voor zelfstandige artsen - dd. 01.04.2021
Brief gericht aan F. Vandenbroucke en P.Y. Dermagne dd. 01.04.2021

BVAS wil mee aan tafel voor debat over gratis geneeskunde - dd. 19.03.2021
Brief BVAS dd. 19.03.2021 gericht aan minister Vandenbroucke - bijlage bij persbericht
BVAS feliciteert minister Maron voor zijn voortschrijdend inzicht - dd. 04.03.2021

Meer dan 500 huisartsen riskeerden GMD-honoraria te verliezen. BVAS reikt oplossing aan - dd. 23.02.2021
Bijlage bij persbericht - brief gericht aan dhr. De Cock ivm GMD
BVAS vreest grote spannningen over complexe vaccinatiestrategie van de overheid - dd. 17.02.2021
Geef 'helden van de zorg' prioriteit bij vaccinatie - 09.02.2021
Vaccinatie: leeftijd is de belangrijkse risicofactor - dd. 04.02.2021
Huisartsen niet bereid om secretariaats-medewerker te spelen voor Vlaamse overheid - dd. 03.02.2021
CM saboteert onderhandelingen over artsenverloning - dd. 02.02.2021
CM-baas verloont de artsen - dd. 02.02.2021

BVAS wil aanvullende kilometer-uurvergoeding voor lange reistijden tijdens de wachtdiensten - 27 01 2021

BVAS-voorzitter zeer scherp voor 'amateuristische' aanpak van Covid-crisis - dd. 26 01 2021
Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 gepubliceerd in Staatsblad - dd. 25.01.2021
BVAS vraagt uurtarief van 108 euro voor arts die superviseert in vaccinatiecentra - dd. 13.01.2021
BVAS en Vlaams Artsensyndicat tevreden over afschaffing aanwezigheidsegel voor CRA's - dd. 13.01.2021


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.