VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Persberichten 2021


BVAS heeft de grootste influencers op twitter - dd. 23.12.2021
BVAS start online betoging om artsen een stem te geven in de aanpak van Covid-19 - dd. 23.12.2021
BVAS drukt stempel op toekomstgericht nieuw akkoord - dd. 22.12.2021
BVAS dringt aan op wijziging van de regels voor de terugbetaling van nomenclatuurcodes tijdens de wachtdienst - dd. 21.12.2021
Onderhandelingen nieuw akkoor zijn volop aan de gang. Wat ligt er op tafel - dd. 17.12.2021
De terugbetaling van de teleconsultatie van de huisarts die voorbehouden is voor de huisartsgeneeskunde - dd. 09.12.2021
Vaccinatie door apothekers? BVAS dringt bij De Croo en Vandenbroucke aan om hun plan op te bergen - dd. 09.12.2021
Bijlage - Open brief gericht aan Min. De Croo en Min. Vandenbroucke - dd. 09.12.2021
Aangepast testbeleid volgt voorstel huisartsen - dd. 02.12.2021

Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers - dd. 30.11.2021
Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties - dd. 26.11.2021
Vlaamse regering miskent de kleinschalige huisartsenpraktijk - dd. 22.11.2021
Huisartsen zijn geen callcenter - dd. 19.11.2021
Drie kwart leden van BVAS voor verplichte vaccinatie van hele bevolking - dd. 16.11.2021
Stagemeesters vrezen kwaliteitsverlies door nieuwe voorwaarden voor ASO's - dd. 10.11.2021
Voor BVAS zijn alle praktijkvormen gelijkwaardig - dd. 09.11.2021

BVAS vraagt opheldering over online platform Helena - dd. 28.10.2021
Apothekers een coronavaccin laten toedienen? Wellicht de druppel te veel voor de artsen - dd. 22.10.2021
BVAS is wel degelijk representatief - dd. 21.10.2021
BVAS voorstander van 'fit note' voor langdurig zieken - dd. 08.10.2021
BVAS onthoudt zich bij stemming over het budget voor 2022 - dd. 04.10.2021
Analyse van de begroting 2022 - Voorstel van het Verzekeringscomité door BVAS

Luc Herry volgt Philippe Devos op als voorzitter van BVAS - dd. 29.09.2021
BVAS wil eerlijke medische verkiezingen, met dezelfde spelregels voor iedereen - dd. 28.09.2021
Artsen rekenen op apothekers voor levering Covid-19-vaccins - dd. 27.09.2021
BVAS schaart zich achter pleidooi kinderartsen voor opschorting coronamaatregelen voor min 12-jarigen - dd. 22.09.2021
Open brief van de kinderartsen
BVAS kiest opvolger voor Philippe Devos - dd. 16.09.2021
Te veel dossiers zitten vast in administratieve molen - dd. 07.09.2021
Gezamenlijke brief BVAS-het Kartel-AADM dd. 02.09.2021

Btw-vrijstelling blijft voor behandelingen met therapeutisch doel. De arts bepaalt wat therapeutisch is - dd. 13.07.2021
Brief van de BVAS dd. 10.09.2020 aan min. De Croo
BVAS voorstander van verplichte vaccinatie zorgpersoneel - dd. 13.07.2021

BVAS dankt Jo De Cock en feliciteert zijn opvolger - dd. 25.06.2021
Inkomen van 7 op de 10 artsen daalde in 2020 - dd. 24.06.2021
BVAS zegt neen tegen legalisering van onwettige uitoefening geneeskunde door apothekers - dd. 14.06.2021

BVAS steunt telegeneeskunde, maar is bezorgd over Proximus-app Doktr - dd. 21.05.2021
Een kleine stap voor de ASO's, een grote stap voor de erkenning van hun harde werk - dd. 20.05.2021
Pandemiewet: hoe BVAS u behoedde voor het ergste - dd. 11.05.2021
VAS redt autonomie CRA - dd. 11.05.2021
Artsensyndicaten roepen op tot solidariteit met ASO's - dd. 04.05.2021

BVAS steunt de artsen-specialisten in opleiding in hun strijd voor een beter sociaal statuut - dd. 23.4.2021
BVAS distantieert zich van VBS-standpunt over GMD - dd. 23.04.2021
Telewerk registreren? Bvas vraagt uitzondering voor zelfstandige artsen - dd. 01.04.2021
Brief gericht aan F. Vandenbroucke en P.Y. Dermagne dd. 01.04.2021

BVAS wil mee aan tafel voor debat over gratis geneeskunde - dd. 19.03.2021
Brief BVAS dd. 19.03.2021 gericht aan minister Vandenbroucke - bijlage bij persbericht
BVAS feliciteert minister Maron voor zijn voortschrijdend inzicht - dd. 04.03.2021

Meer dan 500 huisartsen riskeerden GMD-honoraria te verliezen. BVAS reikt oplossing aan - dd. 23.02.2021
Bijlage bij persbericht - brief gericht aan dhr. De Cock ivm GMD
BVAS vreest grote spannningen over complexe vaccinatiestrategie van de overheid - dd. 17.02.2021
Geef 'helden van de zorg' prioriteit bij vaccinatie - 09.02.2021
Vaccinatie: leeftijd is de belangrijkse risicofactor - dd. 04.02.2021
Huisartsen niet bereid om secretariaats-medewerker te spelen voor Vlaamse overheid - dd. 03.02.2021
CM saboteert onderhandelingen over artsenverloning - dd. 02.02.2021
CM-baas verloont de artsen - dd. 02.02.2021

BVAS wil aanvullende kilometer-uurvergoeding voor lange reistijden tijdens de wachtdiensten - 27 01 2021

BVAS-voorzitter zeer scherp voor 'amateuristische' aanpak van Covid-crisis - dd. 26 01 2021
Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 gepubliceerd in Staatsblad - dd. 25.01.2021
BVAS vraagt uurtarief van 108 euro voor arts die superviseert in vaccinatiecentra - dd. 13.01.2021
BVAS en Vlaams Artsensyndicat tevreden over afschaffing aanwezigheidsegel voor CRA's - dd. 13.01.2021


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.