VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Erkenning gezondheidszorgberoepen


Nieuw op 1 januari 2016: de erkenning van uw gezondheidszorgberoep bij de Vlaamse overheid


Voor bepaalde beroepen in de gezondheidszorg, hebt u in BelgiŽ een visum en een erkenning nodig. Het gaat over artsen en tandartsen, kinesitherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen, ziekenhuisapothekers, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals diŽtist, ergotherapeut of audioloog. Vanaf 1 januari 2016 vraagt u de erkenning voor die beroepen online aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Visum en erkenning of registratie

Voor sommige beroepen of specialisaties is een erkenning of registratie nodig. Die moeten vanaf 1 januari online aangevraagd worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

  • Voor geneesheren en tandartsen: geen erkenning voor basistitel nodig, wel erkenning van specialisaties, de zogenaamde bijzondere beroepstitels en –bekwaamheden.
  • Voor apothekers: de erkenning van de bijzondere beroepstitel ziekenhuisapotheker en de verlenging van die erkenning.
  • Voor kinesitherapeuten: erkenning gebeurt automatisch, bijkomende erkenning kan gevraagd worden voor bijzondere beroepsbekwaamheden
  • Voor verpleegkundigen: geen erkenning voor de basistitel nodig, tenzij voor bijkomende bijzondere beroepstitels- of bekwaamheden
  • Zorgkundigen: moeten zich registreren
  • Paramedische beroepen: moeten hun basistitel laten erkennen
  • Vroedvrouwen: de erkenning gebeurt automatisch bij het diploma.

Een visum is het attest dat iemand nodig heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, en dat blijft ook zo na 1 januari. In de meeste gevallen hoeft u het visum niet zelf aan te vragen: het wordt opgestuurd na uw erkenning of nadat u uw diploma hebt behaald.

Hoe een erkenning aanvragen

Vanaf 1 januari vraagt u een erkenning online aan in het e-loket van Zorg en Gezondheid. De aanvrager moet zich dan aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart (met pincode). Dat betekent dat elke aanvraag persoonlijk moet gebeuren door de aanvrager zelf. Hij of zij kan het niet overlaten aan de school, werkgever of andere helper om de aanvraag in zijn of haar plaats te doen. Alleen aanvragen met een buitenlands diploma gebeuren niet online.

Per beroep zijn er een aantal verplichte bewijsstukken die de aanvrager moet opladen. De artsen, tandartsen en ziekenhuisapothekers moeten voor hun hun opleiding ook al een stageplan en tijdens hun opleiding jaarlijkse stageboekjes opsturen via het e-loket.

Na de aanvraag in het e-loket, kijkt Zorg en Gezondheid na of er geen bewijsstukken ontbreken in de aanvraag. Ontbreken er bewijsstukken, dan krijgt de aanvrager daarvan een bericht met de vraag om extra bewijsstukken in te dienen via het e-loket. Eens de aanvraag volledig is, gaat het dossier naar de erkenningscommissie van het beroep. Die commissie van experten beoordeelt het dossier en geeft een positief of negatief advies over de erkenning. Op basis van dat advies neemt Zorg en Gezondheid de beslissing en stuurt het erkenningsbesluit, of de negatieve beslissing, naar de aanvrager.

Hulp bij de erkenning

Meer uitleg en overzichten van alle stappen per beroep vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen.

Vanaf 1 januari kan u met uw vragen en eventuele problemen bij het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u).I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.