VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Eindeloopbaansregime


Ook geneesheren die van een pensioen genieten of pensioenaanvraag hebben ingediend, kunnen hun accreditering verlengen.

Wat zijn de voorwaarden voor de verlenging van uw accreditering?

De geneesheren die einde loopbaan zijn, die dus reeds van een pensioen genieten of een pensioenaanvraag hebben ingediend, mogen een aanvraag tot verlenging van het accreditering indienen.

Deze verlenging kan aangevraagd worden:
  • ofwel jaar per jaar
  • ofwel voor een periode van drie jaar
De artsen dienen daarbij de verklaren dat:
  • ze een afwijking vragen op de norm van de minimumactiviteit
  • ze verklaren er zich toe te verbinden de vereisten inzake peer review en continue opleiding na te zullen leven en de bewijzen van hun deelname aan de LOK en van hun continue navorming aan de Accrediteringsstuurgroep over te maken jaar per jaar ofwel na de afloop van de drie jaar

Wanneer en hoe vraagt u een verlenging voor uw accrediting aan?

Vraag de verlenging minstens 2 maanden vr het einde van uw lopende accrediteringsperiode aan:

Wanneer ontvangt u uw forfaitaire accrediteringshonoraria

De forfaitaire accrediteringshonoraria zullen worden gestort na de acrrediteringsperiode van n jaar of van drie jaar en na het voorleggen van voormelde bewijzen.

De geneesheren kunnen hun navraag verlengen voor het aantal jaren dat hun situatie het toelaat.


I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.