VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Nieuwsflash


Nieuwsflash 2019 - 3

Bijlagen

1. Inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiŽnten

3. Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbeiders

4. Studies en Groenboeken over de gezondheidheid

5. Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de gemeenschappen genoemd, betreffende de gegevensuitwisseling en het flankerend beleid in het kader van de financiering van de stages voor artsen-specialisten in opleiding (BS 04.03.2019)

Nieuwsflash 2019 - 2

Bijlagen

1. Laagvariabele zorg

2. Permanentie, wachtposten en de ontwerpwet betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering

4. Informatieplicht van de arts: wie draagt de bewijslast. Arrest van 11 januari 2019 van het Hof van Cassatie

5. Wetgeving

Nieuwsflash 2019 - 1

Bijlagen

2. Memorandum van de BVAS

3. Ereloonsupplementen en hervorming van de nomenclatuurI am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state.  I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.