VAS


Vlaams Artsensyndicaat

Burg. Nolfstraat 7 - 8500 Kortrijk

Tel. 056/21.05.08 - Fax 056/21.52.19 - e-mail info@vaskor.be - ondernemingsnummer 04229.49.197


Een lening en/of een premie aanvragen voor de opstart van een huisartsenpraktijk


Wie een huisartsenpraktijk opstart kan daarvoor een renteloze lening en een premie aanvragen. U kunt die renteloze lening en de premie samen of afzonderlijk krijgen.

De Renteloze lening


Voorwaarde

De renteloze lening kunt u krijgen voor "de eerste installatie" als erkende huisarts. Een eerste installatie is:

Eigenschappen van de renteloze lening?

 • Maximumbedrag: 15.000 euro
 • Duur: 5 jaar
 • Vrijstelling van terugbetaling kapiaal: 1 jaar
 • Maandelijkse afbetalingen
 • Waarborgen: geen
 • Rentevoet: 0%

De Premie


Voorwaarde

U kunt een premie krijgen voor "een eerste installatie" in of een verhuis naar een "prioritaire zone" (ook bij een verhuis van een prioritaire zone naar een andere prioritaire zone als premie voordien nog niet was aangevraagd). Zowel loontrekkende (bijvoorbeeld in een wijkgezondheidscentrum) als zelfstandige huisartsen kunnen de premie aanvragen.

Een eerste installatie is: Een prioritaire zone is:
 • een zone voor positief grootstedelijk beleid afgebakend in het kader van het grootstedenbeleid
 • of een zone met:
  1. - minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners
   - of minder dan 125 inwoners per km˛ en minder dan 120 huisartsen per 100.00 inwoners.
Controleer of uw regio een prioritaire zone is

Eigenschappen van de premie

De premie is eenmalig en bedraagt 20.000 euro.

De huisarts moet de premie alleen terugbetalen, als hij/zij binnen de 5 jaar na vestigingsdatum zijn/haar huisartsenactiviteit stopzet of die voortzet buiten een prioritaire zone. Het bedrag van de premie wordt in dat geval teruggevorderd:
 • zonder aanrekening van interest
 • evenredig met het aantal volledige, nog niet begonnen jaren die de arts nog moest doorlopen terwijl hij/zij moest voldoen aan de installatievoorwaarden

Hoe de premie en/of de lening aanvragen?


Met dit aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen voor een renteloze leningen/of premie.

Stuur uw formulier en de bijlagen naar veerle@vaskor.be.I am soooo fake pre-loading this image so the navigation doesn't skip while loading the over state. I know I could use the sliding doors technique to avoid this fate, but I am too lazy.